Język plendeit
Okna
produkcja okien

Informacja dla kandydatów

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grobud Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabryczn 10, 62-065 Grodzisk Wielkopolski z administratorem można kontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail: ado@grobud.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji,
4) Pani/Pana dane osobowe będą niezwłocznie usunięte po zakończonej rekrutacji,
5) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Copyright by Grobud © 2015 - 2019 wszystkie prawa zastrzeżone

design by corsario.pl