Język plendeit
Okna
produkcja okien

Prestige Plus Powerdur Inside

Innowacja na miarę sukcesu - Prestige Plus „powerdur inside“

Profile Prestige Plus „powerdur inside” są kolejnym wariantem systemowym w ramach wprowadzonej w ubiegłym roku serii Prestige, który stanowi odpowiedź na wzrastające wymagania w zakresie izolacyjności termicznej stolarki okiennej. Metalowe usztywnienia w profilach okiennych, wskutek wysokiej przewodności cieplnej, tworzą mostek termiczny i powodują pogorszenie ich właściwości termoizolacyjnych. „Powerdur inside“ to innowacyjna technologia koekstruzji profili PVC z zastosowaniem specjalnych termoplastycznych wkładek wzmocnionych włóknem szklanym Ultradur® High Speed, opracowanych przy współpracy z firmą BASF. Wkładki te z powodzeniem zastępują stal stosowaną w konwencjonalnych ramach okiennych z PVC, zapewniając zdecydowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej przy tych samych mechanicznych właściwościach okna. 
Dzięki eliminowaniu wzmocnień stalowych w ramach profili serii Prestige Plus „powerdur inside” mostki termiczne zostają ograniczone, a współczynnik przenikania ciepła ram dla tej serii wynosi Uf=1,0W/m2K, co jest bardzo dobrym wynikiem dla systemu z uszczelnieniem zewnętrznym. Konstrukcja profili daje jednocześnie możliwość uzyskania dalszej poprawy przenikalności cieplnej kształtowników, poprzez opcjonalne wypełnianie materiałem termoizolacyjnym przestrzeni niektórych komór wewnętrznych.

Prestige Plus „powerdur inside“  - zalety rozwiązań „hybrydowych”

Firma aluplast jest od wielu lat prekursorem w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych nakierowanych na poprawę właściwości cieplnych profili. Można powiedzieć, że w przypadku profili okiennych od kilku lat mamy do czynienia z dwoma drogami zmierzającymi do poprawy ich właściwości cieplnych: „klasycznym” podejściem polegającym na zwiększaniu głębokości profili i dodawaniu kolejnych komór oraz „alternatywnym” kierunkiem polegającym na eliminowaniu negatywnego wpływu pewnych elementów np. wzmocnień stalowych na termikę profili, wprowadzeniu technologii wklejania szyb, czy wypełniania profili materiałem termoizolacyjnym – komentuje Marcin Szewczuk, Marketing Manager aluplast sp. z o.o.. Konsekwentnie rozwijamy nasze systemy w obu tych kierunkach. Dzięki kompatybilności poszczególnych serii profili te dwa kierunki często się przenikają. Doskonałym przykładem takiego „hybrydowego” rozwiązania są właśnie profile serii Prestige Plus powerdur inside, w których z jednej strony zwiększamy głębokość zabudowy profili do 85 mm, zwiększamy liczbę komór, umożliwiamy zaszklenie energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości 51 mm, a z drugiej strony eliminujemy wzmocnienia stalowe, czyli elementy negatywnie wpływające na właściwości cieplne konstrukcji.

To właśnie dzięki temu udało się dla Prestige Plus „powerdur inside” poprawić izolacyjność termiczną w stosunku do wariantu podstawowego Prestige Plus o 0,1 W/m2K. To bardzo dobra wiadomość w kontekście spełniania wymagań rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w których zaostrzono wymogi dla stolarki okiennej określając minimalny współczynnik izolacyjności termicznej od 01.01.2017 r. na poziomie Uw(max)=1,1 W/(m2*K), a od 01.01.2021 r. już na poziomie - Uw(max)=0,9 W/(m2*K)).

Poprawa właściwości cieplnych była niewątpliwie jednym z podstawowych celów przy projektowaniu tego systemu, niemniej wyeliminowanie wzmocnień stalowych z ram przynosi też szereg dodatkowych korzyści dla producentów okien w postaci usprawnienia procesów produkcyjnych, poprzez: ograniczenie procesów związanych z magazynowaniem, cięciem i wkręcaniem wzmocnień stalowych, jak też mniejsze zużycie pił do cięcia stali. 

Prestige Plus – przyszłościowa platforma

Seria profili Prestige Plus jest nową propozycją dedykowaną dla budownictwa energooszczędnego. Głębokość zabudowy wynosząca 85 mm, sześciokomorowa budowa profili oraz możliwość zastosowania pakietów szybowych o szerokości do 51mm gwarantują ponadprzeciętne właściwości izolacyjności termicznej. System Prestige Plus wpisuje się zatem znakomicie w drogę poszukiwania oszczędności energii cieplnej poprzez zwiększanie głębokości kształtowników i liczby wewnętrznych komór.

Raport nr 13/03-A081-Z5 Prüfzentrum für Bauelemente KG potwierdza wartość Uf dla kształtowników okiennych serii Prestige Plus ustaloną w badaniach na poziomie Uf = 1,1 W/(m2*K). Dzięki temu okna Prestige Plus nawet z jednokomorową szybą zespoloną wyposażoną w aluminiową ramkę dystansową przez kilka najbliższych lat bez trudu sprostają wymaganiom cieplnym stawianym przez przepisy Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zwiększona do 85 mm głębokość zabudowy zapewnia pełną kompatybilność z systemem drzwi zewnętrznych ideal 7000 85 mm, jak również nowym modułowym systemem drzwi unoszono-przesuwnych HST 85 mm.

Copyright by Grobud © 2015 - 2022 wszystkie prawa zastrzeżone

design by graff.pl