Język plendeit
Okna
produkcja okien

System Prestige i Exclusive, Exclusive Plus

System profili Prestige jest nową propozycją dedykowaną dla budownictwa energooszczędnego. Głębokość zabudowy wynosząca 85 mm oraz sześciokomorowa budowa profili gwarantują ponadprzeciętne właściwości izolacyjności termicznej i już dzisiaj spełniają wymagania stawiane oknom w przyszłości.

Poprzez poszerzenie wrębu szybowego możliwe jest stosowanie w tej serii cieplejszych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm, co gwarantuje najlepsze parametry cieplne okna. System daje możliwość swobodnego łączenia ram z innymi seriami profili o głębokości 85 mm. Jest to system z uszczelnieniem zewnętrznym, co daje możliwość zaoferowania energooszczędnego rozwiązania dla konstrukcji stałoszklonych, bez konieczności stosowania adapterów.


Seria Prestige otwiera nowe możliwości w produkcji drzwi zewnętrz­nych. Dzięki wielokomorowej budowie, głębokości zabudowy 85 mm o zastosowaniu progu drzwiowego z przekładką termoizolacyjną udało się znacząco poprawić parametry izolacyjności termicz­nej konstrukcji, osiągając wartość Uf = 1,2 W/m2K. W nowych profilach możliwe jest stosowanie pakietów szybowych i wypeł­nień o szerokości do 51 mm. Użycie wzmocnień stalowych o du­żych przekrojach oraz' zastosowanie zgrzewalnych łączników na­rożnych gwarantuje odpowiednie parametry wytrzymałościowe i wysoką stabilność drzwi.

System Exclusive / Exdusive Plus to połączenie najnowocześniej­szych rozwiązań technicznych dla uzyskania ponadprzeciętnych właściwości, gwarantujących ciepło, ciszę i wyjątkową estetykę okna.

Przy projektowaniu systemu nacisk położono przede wszystkim na redukcję parametrów cieplnych i akustycznych. Możliwe było to dzięki zwiększeniu w serii Exclusive głębokości zabudowy profili do 85 mm, sześciokomorowej budowie kształtowników oraz systemowi trzech uszczelek.

Uzyskany w badaniach współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf=l,0 W/m2K sytuuje system Exclusive w gronie rozwiązań o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownic­twem energooszczędnym.

Dzięki poszerzeniu wrębu szybowego, możliwe jest zastosowanie energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm, co pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Innowacyjność oraz najwyższe parametry techniczne systemu okiennego Exclusive spotkały się z uznaniem ekspertów z branży stolarki otworowej i budownictwa, którzy przyznali mu Złoty Medal podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2013.Copyright by Grobud © 2015 - 2022 wszystkie prawa zastrzeżone

design by graff.pl